E. F. T. Emotional Freedom Techniek

Emotional Freedom TechniekEFT is een relatief recente techniek om van negatieve emotionele patronen los te komen. De emotionele patronen zijn bijvoorbeeld fobieën, angsten, schuldgevoelens, maar ook afhankelijkheden en obsessies. Uit ervaring blijkt dat EFT zeer effectief is. Ervaringen uit mijn praktijk leert dat een EFT sessie genoeg kan zijn om bv. angsten welke zijn ontstaan door ervaring met geweld sterk verminderd kunnen worden. Angsten zoals faalangst, vliegangst, examenvrees etc. kunnen middels EFT sterk verminderd worden of zelfs worden weggenomen.

Wat is "emotionele lading"?
Het is belangrijk om te weten dat emoties een reactie van het lichaam zijn op een ervaring of een gedachte. Bij een heel negatieve ervaring is de erbij horende emotie ook erg negatief en heftig. Dit wordt wel de emotionele lading van de ervaring genoemd.

Hoe werkt EFT?
Bij EFT wordt de emotionele lading van de gedachtes aan een traumatische situatie weggenomen. Dit gebeurd door herhaaldelijk en in een vastgelegde volgorde op specifieke meridiaan punten te kloppen. Gelijktijdig spreekt de cliënt de bevestiging uit of neemt deze in gedachten. Uit hersenenonderzoek blijkt dat het kloppen op een bepaald meridiaanpunt een bepaald deel van de hersenen activeert. Men kan dus zeggen dat door de EFT behandeling de bewuste acceptatie op verschillende lagen in de hersenen van de cliënt verankerd wordt, zodat de emotionele reactie niet meer ontstaat.